Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınmaktadır.

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

– Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Ayrıntılı bilgilendirme için tarafımız ile iletişime geçiniz.