Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Muhasebeci
  • Mali Müşavir
  • Yeminli Mali Müşavir
  • Mühendis
  • Mimar
  • Avukat

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

– Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Ayrıntılı bilgi almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.