Market Paket Sigortası

Anadolu Market Sigorta Poliçesi ile market sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir.

Bu poliçe ile teminat altına alınabilecek faaliyet kolları aşağıda sunulmuştur.

– Bakkal, market veya süpermarket
– Büyük mağaza, hipermarket, grosmarket,
– Et, balık ve tavuk ürünleri satış yeri
Üstelik, Anadolu Market Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor.

Anadolu Market Sigortası kapsamında sunulan teminatları öğrenmek için iletişime geçiniz

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

– Yangın Sigortası Genel Şartları
– Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
– Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
– Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
– Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
– İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
– Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
– Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
– Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
– Yangın Sigortası Klozları
– Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
– Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı Klozu
– Anadolu Hizmet “İşyeri” Kitapçığı