Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Marina/çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

– Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Ayrıntılı bilgi almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.