Güzellik Merkezi Paket Sigortası

Anadolu Güzellik Merkezi Paket Sigorta Poliçesi ile güzellik merkezlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçede toplanmıştır.

Güzellik Merkezi Paket Sigortası kapsamında sunulan teminatları öğrenmek için iletişime geçiniz.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

– Yangın Sigortası Genel Şartları
– Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
– Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
– Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
– Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
– İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
– Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
– Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
– Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
– Yangın Sigortası Klozları
– Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
– Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı Klozu
– Anadolu Hizmet “İşyeri” Kitapçığı