Gemi Tamircileri Sorumluluk

Gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış olan iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kontrolünde bulunan üçüncü şahıslara ait emtea, araç vb. değerlerde meydana gelebilecek olan hasarlar ile üçüncü şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

– Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Ayrıntılı bilgi almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.